Rust

Bij Villa Buitenlust kunnen mensen terecht voor twee type opvang: logeeropvang en respijtzorg. Dichtbij de stad, maar afgezonderd in de natuur kunnen mensen weer op adem komen.

Villa Buitenlust biedt twee type opvang aan: Logeeropvang en Respijtzorg.

Voor beide vormen geldt dat de gast ingeschreven moet staan in Amsterdam en hier ook woont, ouder is dan 18 jaar en zelfstandig in Villa Buitenlust moet kunnen verblijven. Logeeropvang en respijtzorg zijn onderdeel van een groter plan van aanpak dat is gemaakt met de hulpverlening.

Logeeropvang

Logeeropvang bij Villa Buitenlust start per 1-4-2021.

Logeeropvang kan maximaal 3 etmalen per week, 36 etmalen per cliënt per jaar. De regie ligt altijd in het buurtteam. Zij melden de persoon met de hulpvraag aan.

Respijtzorg

Respijtzorg is het product wat we al hadden. Door te verblijven in Villa Buitenlust wordt het netwerk van cliënt tijdelijk ontlast. Ook kan je als mantelzorger hier verblijven als er klachten zijn van overbelasting.

De persoon heeft recht op 42 etmalen per jaar. En kan maximaal 4 dagen achter elkaar terecht in de Villa.

Aanmelden via verwijzers

Aanmeldingen voor de logeeropvang en respijtzorg in Villa Buitenlust gaan via Eva de Rooij d.m.v het verzenden van een e-mail naar info@villabuitenlust.com. Aanmeldingen kunnen alleen gedaan worden door verwijzers (huisarts, psycholoog, Samen Doen, OuderKindTeam, Jellinek, De Regenboog Groep, GGZ).

In de e-mail die je stuurt zet je in elk geval je naam, telefoonnummer en de organisatie van de verwijzer. Villa Buitenlust neemt na aanmelding contact op met de verwijzer voor het maken van (vervolg)afspraken.

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.

– Lao-Zi, Chinees filosoof, 600 v.C.